[ 11 02 2011 ]

KNX/EIB осветљење на стадиону у Подгорици

У оквиру реконструкције подгоричког стадиона испројектована је нова расвета фудбалског терена. Стадион има четири стуба са по 50 рефлектора. Сваки рефлектор је снаге 2133W тако да сваки стуб осветљава снагом од skoro 110kW. Рефлектори на стубу груписани су у 6 група чиме је омогућено 6 нивоа расвете на терену.

Различити нивои осветљења одговарају различитим приликама на стадиону:
Ниво 1 – тренинг
Ниво 2 – утакмица
Ниво 3 – емг тв
Ниво 4 – 1200lx
Ниво 5 – 1400lx
Ниво 6 – 1600lx

Свака група рефлектора укључује се специјалнум пригушницама велике снаге, а пригушнице се побуђују релејним каналима актуатора мале снаге. Пригушнице и пратећа електрична инсталација смештени су изоловане металне контејнере у подножју стубова. Да би пригушнице несметано функционисале темрerатура околине не сме да пређе 35 °C. Због тога је у сваком контејнеру уграђен по један вентилатор који служи да изједначи температурско поље у контејнеру и један сплит систем клима уређај.

Стадион Подгорица - преко дана Стадион у Подгориги са укљученом расветом
   KNX/EIB интеграцијом обухваћена је контрола расвете на стубовима и регулисање темпрературе у контејнерима помоћу вентилатора и клима уређеја.

У контролној соби се налази 5 GIRA четвороструких тастера. Четири су у функцији укључивања 6 нивоа расвете на сваком стубу појединачно, а један за усаглашено укључивање нивоа расвете на свим стубовима.

У сваком контејнеру инсталиран је по један TSPlus тестер који може да мери и регулише темературу, а уједно служи и за ручно укључивање климе и вентилатора у локалу.

Помоћу GIRA FacilityServer-a реализована је визуелизација која омогућује управљање и надзор из било које тачке на стадиону.

Екран за контролу расвете на фудбалском терену Сервисни екран за управљање и мониторинг темература у контејнерима
Екран за контролу расвете на фудбалском терену Сервисни екран за управљање и мониторинг темература у контејнерима

За KNX/EIB инсталацију искоришћено је:

  • 4 осмоканална релејна актуатора
  • 5 четвороструких тастера
  • 4 тастера TS Plus са темературским контролером
  • 1 KNX/IP рутер
  • 1 GIRA Facility Server
  • 4 ZENNO IRSC контролера за клима уређаје

prodaja stanova pik smrtovnice avaz blumen horoskop kalkulator online knjige cvijece vicevi

« Претходна страна

Референце (интегрисање система)

© Smartko Group 2011, Паметна решења за интегрисање система
Powered by PlumDesign
Врх стране