[ 09 02 2011 ]

Систем интеграција у резиденцијалном објекту у Русији од 30000квм

Почетком 2010. године Смартко је ангажован за пројектовање, извођење и консалтинг за комплетну аутоматизацију и интеграцију климатизације, грејања, хлађења, расвете и ролетни на тренутно једном од највећих пројеката у Русији. Резиденцијални објекат је површине око 30000 квадратних метара и има четири нивоа. Пројектован је по највишим архитектонским, грађевинским, машинским и електротехничким стандардима.


Кратак опис

Резиденција има три велика апартмана, малу и велику конференцијсу дворану, банкет салу, „зимски врт“ за одмор и опуштање, прес центар салу, канцеларијске просторије, велику кухињу, техничке просторије и просторије за особље, фитнес центар, биоскоп, ... У центру резиденције налази се велики хол са дрвећем i растињем, клупама и фонтанама, а осветљен је природним светлом централне куполе и бочних фасада.

У машинској сали у подруму пројектом је предвиђено 17 клима комора од којих су 11 са рекуперацијом, 4 са рециркулацијом. Клима коморе за кухињу и куполу су без рециркулације и рекуперације.

За догревање просторија и спречавање појаве конденза предвиђено је око 50 подних и плафонских вентилатор конвектора.

За припрему грејне и санитарне воде постављена су три котла фирме BUDERUS повезаних каскадно од 1.2 и 2x1.8 MW снаге.  За припрему расхладне воде инсталирано је постројење са два чилера.

Топлотна подстаница има 8 развода за грејну воду и 5 за расхладну. Један од развода топле воде користи се за припрему топле санитарне воде. Санитарна вода спрема се у два резервоара од којих један има четири електрична грејача од по 50kW  за догревање. Инсталација санитарне воде је са рециркулацијом.

Интеграцијом су обухваћени и систем одимљавања у случају пожара, енергана за дистрибуцију електричне енергије, електрични систем за отапања олука и четири мање клима коморе које служе за припрему ваздуха за четири мање куполе и за спречавање појаве конденза на стакленим површинама купола.


SIEMENS WinCC SCADA

Аутоматизација наведених система и подсистема реализована је SIMATIC PLC контролерима марке SIEMENS. Контролери су међусобно повезани ProfiNET TCP/IP везом. На истој мрежи налазе се два рачунара, један сервер на коме је SIEMENS WinCC SCADA који уједно служи и као WinCC клијент и други рачунар само као WinCC klijent. Помоћу WinCC SCADA визуелизације прати се рад свих система понаособ. Са три нивоа приступа омогућено је да први ниво корисника има могућност само надзора, други ниво има могућност покретања и заустављања сваког система и задавање појединох параметара као што су календарски распоред рада клима комора и задавање појединих жељених вредности температуре. Трећи ниво приступа је ниво супервизора он има могућност промене системских параметара система попут коефицијената ПИД регулатора или параметара криве грејања.

Визуелизација је конципирана тако да се са почетног екрана може приступити сваком ситему посебно. На тој страни може да се види да ли је на неком од система на снази аларм или упозорење. Такође види се и да ли су активне све везе ProfiNET, ProfiBUS i TCP/IP везе између PLC контролера. 

Екрани визуелизације специјално су дизајнирани за FullHD 1920x1080px резолуцију како би сви елементи једног система прегледно стали на један екран.

За сваки систем постоје архиве мерених и задатих величина. Постоји посебан екран за приказивање трендова из архиве, а на екрану сваког система у подножју екрана приказују се трендови у реалном времену битнијих величина стања. Тако се на пример за клима комору исцртавају трендови за температуре на усису, потису и поврату.

Почетни екран WinCC SCADA визуелизације Изглед екрана за клима комору
Почетни екран WinCC SCADA визуелизације Изглед екрана за клима комору

У дну сваког екрана налазе се тастери за брзу навигацију и табела упозорења и аларма. У сваком тренутку се прате стања свих система и са сваког екрана је могуће једним кликом отићи на екран на коме се појавио аларм или упозорење. На брзој навигацији дугмићи могу променити боју у жуту или црвену у зависности да ли се на том систему појавило неко упозорење или аларм. Кликом на то дугме отвара се страна тог система на којој се одмах види који елемент система је у стању упозорења или аларма. У дну екрана поред брзе навигације налази се табела аларма на којој се исписују поруке аларма и прате све активности везане за аларме (појављивање, потврда, брисање...).

Изглед екрана за подстаницу Екран за навигацију кроз просторије са KNX/EIB инсталацијом
Изглед екрана за подстаницу Екран за навигацију кроз просторије са KNX/EIB инсталацијом

Приступ визуелизацији је омогућен и преко интернета помоћу посебног WinCC модула WinCC WEB Navigator.


KNX/EIB и SIEMENS SIMATIC интеграција

На WinCC SCADA систему интегрисанa је и визуелизованa KNX/EIB инсталације. Подаци између WinCC-a и KNX/EIB мреже размењују се преко NETx Automation OPC сервера. На овај начин су на истој визуелизацији приказана два потпуно различита система SIEMENS SIMATIC и KNX/EIB. Овим је омогућено да се са истог графичког окружења прате, контролишу и подешавају сви машински, електромашински и електрични системи.

На пример, на једном екрану прати се рад клима коморе за конференцијску дворану и подешавају сви њени параметри, а на другом може да се контролише расвета и подешавају амбијенталне сцене.

Високи стандарди градње и разноврстан садржај унутар објекта налажу висок ниво интеграције. KNX/EIB инсталација има укупно 476 компоненти распоређених у 16 BUS линија. Од опреме за KNX инсталацију искоришћено је:

 • 16 IP Router
 • 17 детектора присуства
 • 29 једноканалних димера
 • 13 двоканалних димера
 • 15 четвороканалних димера
 • 12 осмоканалних релејних актуатора
 • 33 шеснаестоканалних релејних актуатора
 • 40 тастера TSPlus са температурским контролером
 • 46 једноструких тастера
 • 102 трострука тастера
 • 23 DALI интерфејса
 • 8 сензора осветљености
 • 1 временска станица
 • 19 четвороканалних актуатора ролетни и венецијанера
 • 59 контролера вентилатор конвектора
 • 4 температурска сензора
 • 3 актуатора моторних погона вентила
 • 3 GIRA FacilityServer-a za KNX/EIB визуелизацију
 • 2 GIRA TouchPanel-а

За аутоматизацију грејних, расхладних и енергетских система искоришћено је:

 • 24 PLC контролера (у просеку са по 14 улазно излазних модула)
 • 2 PLC екстензије
 • 22 SIEMENS дисплеја KTP400 i KTP600 са екраном осетљивим на додир за рад у локалу i за случај прекида Profi-NET комуникације
 • 3 SIEMENS анализатора напона повезаних са PLC контролерима Profi-BUS везом
 • 2 PC рачунара (сервер и клијент)

prodaja stanova pik smrtovnice avaz blumen horoskop kalkulator online knjige cvijece vicevi

« Претходна страна

Референце (интегрисање система)

© Smartko Group 2011, Паметна решења за интегрисање система
Powered by PlumDesign
Врх стране