[ 17 05 2010 ]

Амфитеатар на машинском факултету у Кграгујевцу

Амфитеатар је величине 2066 [м3], има 250 столица, раван кров, и по Xм2 застакљених површина са једнослојним стаклом дебљине 3mm и на јужној (десно на слици) и на северној (левој) страни. Опремљен је RFID системом за евиденцију присутности, који омогућава преглед броја људи у амфитеатру (свака јединка уноси апроксимативно 100 до 150W, што има утицаја на унутруашњу температуру. Потребе вентилације такође зависе од броја људи у просторији). Уз јужни и северни зид амфитеатра су грејна тела кроз која се проток флуида независно контролише са два независно управљана трокрака вентила V1 и V2. У случају регулисања, повратна спрега се затвара према жељеној/задатој температури у амфитеатру. Мери се 6 унутрашњих температура: 3 сензора су на дну амфитеатра, 2 на врху и 1 у средини. Систем може бити у управљаном режиму када се утиче према одређеном алгоритму на позиције вентила V1 и V2, и у неуправљаном режиму када су вентили максимално отворени (100%) при чему се прате све мерене величине.

визуелизација афмитеатра

Постоје четири режима грејања: COMFORT, STANDBY, NIGHT, ANTIFROST.

Промена режима врши се променом жељених вредности температуре на регулаторима температуре.

Жељене температуре за одговарајући режим:

- COMFORT 21°C

- STANDBY 19°C

- NIGHT 17°C

- ANTIFROST 7°C

Док је систем управљан режими грејања мењају се током дана уз помоћ подешеног временског тајмера у HomeServer-у .

- у 06:00 систем се поставља у режим COMFORT

- у 15:00 систем се поставља у режим STANDBY

- у 20:00 систем се поставља у режим NIGHT

- у 23:59 систем се поставља у режим ANTIFROST

HomeServer је рачунар који је путем локалне мреже повезан на IP->EIB интерфејс преко којег размењује податке са уређајима на KNX/EIB  басу (Instabus). Овај рачунар омогућује визуелизацију система, приступ систему и визуелизацији путем локалне мреже и интернета и извршава сложеније функције.На свака 3 минута систем врши одабирање и прикупљање (аквизицију) следећих података

 1. Проценат отворености вентила В1 за грејна тела на северној (левој) страни амфитеатра В1[%]  - управљачка величина 1 (управљање на вентилу В1)
 2. Проценат отворености вентила В2 за грејна тела на јужној (десној) страни амфитеатра В2[%]  - управљачка величина 2 (управљање на вентилу В2)
 3. Проток кроз грејна тела на северној (левој) страни амфитеатра КМ1-Фв [ м3/х]
 4. Проток кроз грејна тела на јужној (десној) страни амфитеатра КМ2-Фв [ м3/х]
 5. Укупна протекла запремина флуида (од монтирања давача па до тренутка одабирања) кроз северну (леву) страну амфитеатра КМ1-Ав [ м3]
 6. Укупна протекла запремина флуида (од монтирања давача) кроз јужну (десну) страну амфитеатра КМ2-Ав [ м3]
 7. Укупна потрошња енергије (од монтирања давача па до тренутка одабирања) услед размене топлоте на северној (левој) страни амфитеатра КМ1-Цц [КWх]
 8. Укупна потрошња енергије (од монтирања давача) услед размене топлоте на јужној (десној) страни амфитеатра КМ2-Цц [КWх]
 9. Излазна снага (размена топлоте у јединици времена) на северној (левој) страни амфитеатра КМ1- То [КW]
 10. Излазна снага (размена топлоте у јединици времена) на јужној (десној) страни амфитеатра КМ2- То [КW]
 11. Температура фулида у разводу северне (леве) стране амфитеатра КМ1-Тр [ оЦ ]
 12. Температура фулида у поврату северне (леве) стране амфитеатра КМ1-Тп [ оЦ ]
 13. Температура фулида у разводу јужне (десне) стране амфитеатра КМ2-Тр [ оЦ ]
 14. Температура фулида у поврату јужне (десне) стране амфитеатра КМ2-Тп [ оЦ ]
 15. Спољна температура Т0 [ оЦ ]
 16. Жељена (задата) температура у амфитеатру Тцсп  [ оЦ ]
 17. Број људи у амфитеатру РФИД-Н  [-]
 18. Температура ваздуха у амфитеатру на позицији доле лево (северно) Т1 [ оЦ ] - сензор је постављен тачно у челу амфитеатра на висини од 1м
 19. Температура ваздуха у амфитеатру на позицији горе лево (северно) Т2 [ оЦ ] - сензор је постављен на зиду у врху амфитеатра ближе северној страни на висини од 1м
 20. Температура ваздуха у амфитеатру на позицији доле десно (јужно) Т3 [ оЦ ] - 2 сензора на висини 1 и 1.70м су постављена у дну амфитеатра на јужном унутрашњем зиду. Презентује се температура са сензора постављеног на висуни од 1м
 21. Температура ваздуха у амфитеатру на позицији доле десно (јужно) Т3_17 [ оЦ ] - 2 сензора на висини 1 и 1.70м су постављена у дну амфитеатра на јужном унутрашњем зиду. Презентује се температура са сензора постављеног на висуни од 1.7м
 22. Температура ваздуха у амфитеатру на позицији горе  десно (јужно) Т4 [ оЦ ] - сензор је постављен на клупи у врху амфитеатра ближе јужној страни на висини од 1м (у нивоу главе студента који седи у трећем реду седшта).
 23. Температура ваздуха у средишту амфитеатру Т5 [ оЦ ] - сензор је постављен на седишту у средишту амфитеатра на висини од 1м (како је на слици означено)
 24. Релативна влажност ваздуха у амфитеатру на позицији “доле лево” РХадл [ %],
 25. Релативна влажност ваздуха у амфитеатру на позицији “доле десно” РХаад  [ %]
 26. Време узорковања т [ мин] ­- форма: датум, време.
« Претходна страна

Референце (интегрисање система)

© Smartko Group 2011, Паметна решења за интегрисање система
Powered by PlumDesign
Врх стране