[ 24 01 2008 ]

Систем управљања преливног поља

Развијен је алгоритам управљања лептирастог затварача покретаног пнеуматским цилиндром. Пнеуматски цилиндар се управља са два ширинско-импулсно модулисана 2/2 пнеуматска разводника, а угао закретања лептирастог затварача се мери инкременталним енкодером.

smrtovnice osmrtnice

« Претходна страна

Референце (индустријска аутоматика)

© Smartko Group 2011, Паметна решења за интегрисање система
Powered by PlumDesign
Врх стране