[ 02 04 2009 ]

Спортска хала Бар - Црна Гора

Контрола расвете помоћу KNX/EIB система омогућује сценско укључивање задатих група светала у зависности од врсте спортске активности која се одиграва, на пример спортски пренос, утакмица, тренинг... Комуникациона, дежурна расвета и расвета степеништа такође је изведена помоћу KNX/EIB система и може се контролисати преко рачунара са графичком визуелизацијом која је специјално израђена за потреба спортске хале.

Хала има преко 17000квм и три нивоа ходника за приступ гледалишту са пословним простором и ресторанима.

Spotrski centar Bar - Crna gora

Борилиште

Sportski centar Bar - Crna Gora

Екран првог нивоа

Spotrski centar Bar - Crna gora

Борилиште

Sportski centar Bar - Crna Gora

Екран првог нивоа

Spotrski centar Bar - Crna gora

Борилиште

Sportski centar Bar - Crna Gora

Екран првог нивоа

Sportski Centar Bar - Crna Gora

Екран другог нивоа

Sportski centar Bar - Crna Gora

Екран трећег нивоа

« Претходна страна

Референце (интегрисање система)

© Smartko Group 2011, Паметна решења за интегрисање система
Powered by PlumDesign
Врх стране