[ 24 01 2008 ]

Испитна станица

Систем за за серијско испитивање заптивености бојлерских казана је реализован са Siemens Simatic S7-300 рачунарским системом. Систем иствремено може да испитује до 4 бојлерска казана, који могу да буду различитог типа. Као резултат испитивања штампа се бар код етикета, а резултати испитивања се архивирају у бази.

 

 
« Претходна страна

Референце (индустријска аутоматика)

© Smartko Group 2011, Паметна решења за интегрисање система
Powered by PlumDesign
Врх стране