[ 16 09 2008 ]

Интелигентни систем управљања у ProCredit банци

Систем интелигентног објекта у ProCredit банци у Новом београду, укупне површине 6880 квм , је намењен за управљање грејања/хлађења, расвете и ролетни.

Систем интелигентног објекта је базиран на KNX/EIB стандарду. Једна од главних одлика KNX/EIB стандарда је да је то потпуно отворени Building Management System који омогућава интегрисање више система у јединствен систем. Систем је децентрализован, тзв. мулти мастер сyстем, што значи да не постоји централни рачунар (сервер). На тај начин се битно повећава поузданости система, одн. онемогућава се да дође до пада а целог система, у слућају квара на неком од уређаја.

Укупан број уређаја на басу је 617.

Главни делови система су:

  1. Разводни ормари
  2. Facility Server-и
  3. Двоканални релејни актуатори
  4. Детектори присуства
  5. Детектори покрета
  6. Вентилатор-конвектор контролери
  7. Актуатори ролетни
  8. Временска централа

Пројектом је извршена интеграција KNX/EIB система у централни систем надзора и управљања.

Урађена је визуелизација и ауторизовани приступ запослених пословном делу објекта из централног система за надзор и управљање. Запослени преко свог рачунара у канцеларији, без додатних контролера на зиду, управљају осветљење, подешавају жељене вредности температуре или подешавају положај жалузина на прозорима.

« Претходна страна

Референце (интегрисање система)

© Smartko Group 2011, Паметна решења за интегрисање система
Powered by PlumDesign
Врх стране