KNX/EIB Решења

Gira Pro-face ServerClient 15

Угодан дом

Интелигентно управљање зграда чини живот још пријатнијим и комфорнијим. Уз помоћ Gira Instabus KNX/EIB система могуће је контролисати различите функције, као што су светло, застори, вентилација, грејање и уређаји за домаћинство ...

Gira HomeServer

Безбедан дом

Безбедан дом значи више сигурности и бољи квалитет живота, будући да пружа осећај безбедности и омогућава да њени станари имају миран сан. Интелигентна технологија за зграде омогућава да дом буде безбедан у свим аспектима.

Gira SmartSenzor

Економичан дом

Интелигентна технологија зграда помаже у уштедама. Gira HomeServer омогућава да се руковођење енергетског система тачно прилагоди захтевима станара.

Визуелизација на iPhone-у или SmartPhone-у

Ван куће

Све што је могуће урадити у оквиру зграде, могуће је и изван ње. Читава зграда се може контролисати и Интернетом уз помоћ Gira HomeServer-а.

Gira FacilityServer

Интелигентан рад

Gira FacilityServer преузима надгледање и контролу комплетне Instabus инсталације у објектима комерцијалне намене. Он међусобно повезује различите функције и објекте, комбинује њихове функције и чува све податке о потрошњи и раду објекта.

Визуелизација и графички приказ одређених података о раду и потрошњи, на пример, у spreadsheet програмима

Ефикасан рад

Интелигентнo управљање енергије је од нарочитог значаја у комерцијалном домену, будући да омогућава чување капацитета и смањење оперативних трошкова. Gira FacilityServer омогућава управљање грејања, хлађења и осветљења које може да се дефинише појединачно за сваку просторију понаособ употребом профила који су одређени или према кориснику или по времену.

Порука о квару и слика из камере која бележи неисправни објекат директно на монитору

Безбедан рад

Безбедност је веома важна у комерцијалном домену, јер опрема високог квалитета и велики објекти треба да буду заштићени, а пословне тајне сачуване. Gira FacilityServer пружа безбедност врхунског нивоа.

Асоцијација која промовише KNX стандард, данас признат као једини светски отворени стандард за аутоматизацију у домаћинствима и објектима:
„The world’s only open STANDARD for home and building control ISO/IEC 14543 & CENELEC EN 50090 & CEN EN 13321“

Прочитајте више о KNX

© Smartko Group 2011, Паметна решења за интегрисање система
Powered by PlumDesign
Врх стране
`